EUGÈNE BRANDS, 'Twee gezichten', Gouache, 56 x 47 cm, 1967
Taxaties:
Taxaties kunnen op de volgende manier in behandeling worden genomen: voor zowel mondelinge als schriftelijke taxaties, gaarne vooraf foto’s en aanvullende informatie sturen (per post of per e-mail), bij mondelinge taxaties, het verschuldigde bedrag graag vooraf overmaken.

Foto’s:
- van het schilderij
- (detail) van de signatuur
- achterzijde van het schilderij
- detail van 2 markante delen van de voorstelling

Uitsluitend scherpe opnames bij daglicht gemaakt (zonder flitslicht) óf professionele opnames kunnen worden beoordeeld.
In geval van toezending per e-mail: naar info@miajoosten.nl, bij voorkeur in JPG-formaat.

Taxatieaanvragen voorzien van onduidelijke foto’s worden niet in behandeling genomen.

Aanvullende informatie:
- olieverf of acryl, doek of paneel, gouache, aquarel, grafiek
- afmetingen (excl. lijst)
- voorzover u weet: gegevens over de staat (bijv.: gerestaureerd, gedoubleerd)
- eventuele herkomst (geschiedenis), indien bekend
- wilt u mondelinge of schriftelijke taxatie
- telefoonnummer(s) waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent

TARIEVEN MONDELINGE TAXATIES (incl. 21 % BTW):
€ 75,- voor het eerste werk, € 50,- voor elk volgende werk, vooraf over te maken op bankrekening: NL52ABNA0849962803  t.n.v. Galerie Mia Joosten Amsterdam o.v.v. resp. ‘fototaxatie per post’ of ‘fototaxatie per e-mail’ en vermelding van uw telefoonnummer.

Na beoordeling van de foto’s en ontvangst van de taxatiegelden wordt u telefonisch geïnformeerd over de taxatie. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat in drukke tijden de wachttijd kan oplopen tot 2 weken.

Als er een taxatierapport opgesteld dient te worden, maar ook wanneer wij ons bij mondelinge taxaties onthouden van een oordeel vanaf foto's, kunnen wij ten alle tijden bij u langskomen om het werk of de werken te bekijken (niet tijdens exposities en vakanties. Binnen een maand na beoordeling van het schilderij wordt het taxatierapport met de nota toegestuurd.

Indien u na een mondelinge taxatie besluit tot het laten opstellen van een taxatierapport wordt het vooraf betaalde bedrag in mindering gebracht op de gebruikelijke kosten voor het taxatierapport.

TARIEVEN SCHRIFTELIJKE TAXATIES (incl. 21 % BTW):

Schriftelijke taxaties gaat op basis van een vast uurtarief à € 100,- per uur. Neem hierover met mij contact op via info@miajoosten.nl of via +31654290194.