Sebastiaan Spit

"DE WOLK ALS METAFOOR VOOR DE SCHILDERKUNST"

Sinds 1995 doet Sebastiaan Spit een onderzoek naar de betekenis van de wolken in de schilderkunst. Enerzijds gebeurt dit door een analyse van de schilderkunst aan de hand van dit klassieke Nederlandse thema, anderzijds toetst Sebastiaan Spit voortdurend zijn bevindingen aan de kunstgeschiedenis en de interpretatie hiervan. Zo komt hij tot verrassende conclusies, met name met betrekking tot Ruysdael’s geschilderde wolkenluchten. Internationaal staan Ruysdael’s wolken model voor de schoonheid van de Nederlandse luchten en worden deze, zelfs binnen Nederland, als typisch Nederlands gezien. Aan deze zichtwijze geeft Sebastiaan een onverwachte, maar logisch verklaarde, wending. Een ogenschijnlijk topografisch schilderij als Ruysdael’s De Molen bij Wijk bij Duurstede krijgt hierdoor, naast haar alom geprezen topografische betekenis, een toegevoegde waarde. Dit jarenlange onderzoek heeft geresulteerd in een serie schilderijen aan de hand waarvan hij de schilderkunst analyseert. Hij opent hierbij het gordijn, om in de coulissen van zijn geest, het podium van zijn kunsthistorische interpretatie als schilder, bloot te leggen. Zijn schilderijen laten zien hoe een beeldend kunstenaar ononderbroken bezig is zich af te vragen wat kunst is; Bestaat er zoiets als een definitie voor kunst? Wat is de betekenis van kunst? Waarom wordt er kunst gemaakt? Sebastiaan geeft op deze vragen een antwoord zonder hieraan een waarheid te willen koppelen. Want, zoals hij zegt: “Waarnemen is niet waar zijn, maar waarschijn”. De suggestieve wereld waarin met name de schilderkunst zich begeeft wordt op een zeer eigenzinnige, maar gelijk ook humoristische wijze verhelderd. Voor de kijker zal, het begrip van abstractie en werkelijkheid een andere zijn als er vóór. Zeker met betrekking tot tijd, licht en ruimte ontstaan er in Spit’s schilderijen nieuwe dimensies. Sinds een aantal jaren houdt hij zich vooral met het thema licht bezig. Dit heeft geresulteerd in schilderijen die vooral betrekking hebben op het licht langs de Nederlandse en Duitse kust. In 2017 werd Spit met deze werken benoemd tot “Eilandschilder 2017” van het Duitse Waddeneiland Sylt.