Siebrand Weitenberg

Sinds 1996 maak hij werk, passend binnen een door hem gekozen thema. Liefde, hoop, het paradijs, de natuur en de verwondering werden achtereenvolgens verbeeld. Elk thema giet hij in de vorm van een project. Het thema is voor hem geen keurslijf maar meer een kapstok. Het uiteindelijke tastbare resultaat van dit zoekproces is een serie schilderijen, gouaches, aquarellen, foto’s, fotocollages en soms etsen. Siebrand is een beeldend kunstenaar die schildert in de romantische traditie. "Ik probeer aan het gewone een diepere betekenis te geven, aan het alledaagse een geheimzinnig uiterlijk, aan het bekende de waarde van het onbekende en aan het eindige de schijn van het oneindige. Romantiseren is een manier voor mij om de dingen, de wereld vreemd te maken en tegelijk vertrouwd en aantrekkelijk."