Jan Mul

De gesloten beelden van Jan Mul zijn gehakt uit steen, met hamer en beitel, een oplettend oog en eindeloos geduld. De figuratieve beelden hebben veelal de mens als onderwerp, het blok steen is en blijft zijn uitgangspunt. Hij zoekt het beeld, veelal de mensfiguur in de basisvorm en de structuur van het materiaal. De sporen van het bewerken zijn zichtbaar gelaten. De beelden zijn van een ontroerende eenvoud. Zijn werk is in het bezit van particulieren, bedrijven, instellingen en collectioneurs in binnen- en buitenland.