Marcel van Hoef


Bezielde, raadselachtige en stille plekken

De schilderijen van Marcel van Hoef (1967) lichten de alledaagse omgeving uit als ware het een décor. Zijn werken tonen bezielde plekken, raadselachtig en stil. Vaak figureren schaduwen, die als je er naar kijkt de indruk geven van het moment en tegelijk daardoor stilstand van de tijd suggereren. Maar schaduwen staan niet stil, ze zijn juist in tegendeel zeer tijdelijk, schaduwen veranderen letterlijk binnen een minuut. De beleving van de tijd of de afwezigheid ervan, dat is het thema van Van Hoef.

Marcel van Hoef verbeeldt een wereld die leeg en aantrekkelijk tegelijk is.

Zijn composities werken vervreemdend. Vlakken in een afwijkend perspectief met gestileerde reclame- of filmbeelden komen samen met een persoonlijke poëtische benadering van het hedendaagse landschap.

Hij stelt dat de inrichting van de publieke ruimte de mens wil afleiden van het besef van het hier en nu. Afbeeldingen op in de ruimte geplaatste screens en billboards verwijzen naar het andere object, de andere plaats, het geïdealiseerde mensbeeld  of een ander tijdperk. In de beleving van de schilder roept onze alledaagse omgeving verlangen op en is daardoor romantisch van aard.

Met zelf gemaakte eitempera schildert hij in talrijke, dunne en transparante lagen zijn voorstellingen. De schilderijen worden gekenmerkt door een rijke, juweelachtige kleurschakering, een intense helderheid en een fluwelen mat verfoppervlak. Dit levert een intrigerende, ruimtelijke kleurervaring op.

Het werk van Marcel van Hoef is veelvuldig gepresenteerd in galeries, musea en op beurzen. Zijn schilderijen zijn opgenomen in de collecties van de Gemeente Roermond, de Provincie Limburg, de Scheringa Collectie (sinds kort aangekocht door en overgegaan in collectie Melchers), galeries, bedrijven en particuliere verzamelaars in binnen- en buitenland.